Onze tarieven

Over onze tarieven kunnen wij kort zijn.

Voor betalende particulieren hanteren wij een uurtarief van € 175,00- tot € 195,00 per uur, te vermeerderen met 6% kantoorkosten en over het geheel 21 % BTW.
Voor zakelijke klanten hanteren wij een uurtarief van € 198,00 per uur, te vermeerderen met 6% kantoorkosten en over het geheel 21 % BTW.

Toevoegingen

In toevoegingszaken worden de Eigen Bijdragen vastgesteld door de Raad voor de Rechtsbijstand te Arnhem. De normbedragen voor 2015 lopen op dit moment - afhankelijk van het soort zaak - uiteen van € 77,00 voor cliënten met een inkomen op of rond bijstandniveau tot € 849,00 voor cliënten met een modaal inkomen. Gekeken wordt naar het inkomen van twee jaar geleden, het zogenaamde PEILJAAR. Als uw inkomen inmiddels drastisch is verlaagd, dan kunt u middels "Peiljaarverlegging", mogelijk alsnog in aanmerking komen voor een toevoeging.

De exacte criteria voor de verkrijging van een toevoeging en de bijhorende normbedragen kunt u vinden op www.rechtsbijstand.nl. Vanwege de grote hoeveelheid aan informatie op de website van de Raad voor Rechtsbijstand bevelen wij u aan om even met ons te bellen voor een toelichting over de Toevoegingsaanvraag, Verleningsvoorwaarden, en Eigen Bijdragen.

Van belang is trouwens, dat u niet zelf de rompslomp van de toevoegingsaanvraag hoeft door te worstelen. Dit doen wij graag voor u!

Korting op de Eigen Bijdrage

Let op, alléén bij verwijzing door het Juridisch Loket.

Als u naar ons kantoor wordt verwezen door het Juridisch Loket - dit vergt doorgaans slechts één telefoontje (tel: 0900 8020) dan krijgt u in de meeste gevallen een gunstige korting van € 50,00 op de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde Eigen Bijdrage (op basis van een reguliere toevoeging).

Betalingskenmerken

Uw facturen dient u binnen 14 dagen te voldoen op IBAN-nummer NL47 ABNA 060.26.01.835 ten name van Advocatenkantoor Teusink c.s.

U gelieve géén betalingen te doen op onze Derdenrekening!

Ons BTW-nummer (ten behoeve van zakelijke cliënten) luidt: NL 105169663B01
Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 08172348